javascript-la-gi

Sơ lược về ngôn ngữ lập trình JavaScript – Java và JavaScript có khác nhau không?

JavaScript được tạo ra lần đầu tiên bởi Brendan Eich tại công ty Netscape vào năm 1995 – được đặt tên là Mocha cuối cùng được đặt tên là JavaScript. Những số liệu thống kê từ trước năm 2017 đến giờ thì đây là ngôn ngữ được giới lập trình viên sử dụng nhiều nhất.