Embedded-La-Gi

3 Lý Do Nên Lựa Chọn Embedded Để Phát Triển Sự Nghiệp Là Gì

Trong những năm gần đây ở nước ta, Embedded đang trở thành xu hướng IT mới. Đây là một hệ thống nhúng ra đời vào năm 1961 và đánh dấu sự phát triển trong ngành công nghệ phần mềm. Embedded đang được các developer quan tâm và học hỏi bởi nó mang lại  các tiềm