Lập trình web PHP và MySQL đã trở thành những công cụ phát triển tốt nhất. Khi được phát triển chính xác, các ứng dụng có thể được xây dựng với khả năng sử dụng đơn giản và sạch sẽ, chức năng phức tạp, tốc độ, sức mạnh và khả năng mở rộng cho phát triển ứng dụng web và có thể được nhúng trong HTML.

Tại sao chúng ta lại phát triển web bằng ngôn ngữ lập trình PHP và MySQL?

lap-trinh-web-php-va-mysql

Phát Triển Web Bằng Lập trình Web Php Và Mysql

PHP là một ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở nhanh và giàu tính năng được sử dụng để phát triển Ứng dụng web hoặc Ứng dụng Internet / Intranet. MySQL là một máy chủ cơ sở dữ liệu nguồn mở mạnh mẽ được xây dựng dựa trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) và có khả năng xử lý một kết nối cơ sở dữ liệu đồng thời lớn. Khi được kết hợp với nhau, các nhà phát triển PHP và MySQL tài năng có thể xây dựng các Ứng dụng Web / Internet / Intranet rất mạnh mẽ và có thể mở rộng hơn nữa.

Lập trình web PHP và MySQL còn được gọi là các công cụ phát triển. PHP và MySQL là nguồn mở, nghĩa là chúng là các công cụ phát triển miễn phí và có một cộng đồng lớn các lập trình viên tình nguyện tận tâm, những người góp phần cải thiện và liên tục bổ sung các tính năng cho nó. Các công cụ phát triển và máy chủ cơ sở dữ liệu yêu cầu chi phí cấp phép có nguồn lực lập trình hạn chế so với các công cụ phát triển nguồn mở, có một cộng đồng chuyên dụng và hiểu biết lớn và phát triển nhanh chóng trên khắp thế giới.

Sử dụng PHP với hệ thống cơ sở dữ liệu

Su-dung-PHP-voi-he-thong-co-so-du-lieu

Sử dụng PHP với hệ thống cơ sở dữ liệu

PHP được sử dụng như một ngôn ngữ kịch bản và được các nhà phát triển web sử dụng phổ biến vì khả năng tương tác với các hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm cả Oracle và MySQL. Khi sử dụng ngôn ngữ kịch bản PHP với cơ sở dữ liệu MySQL, bất kỳ trang web nào cũng có thể yêu cầu nhiều dữ liệu hoặc thông tin để hiển thị và truy xuất chúng từ cơ sở dữ liệu. Điều này có thể bao gồm hiển thị một danh sách đơn giản để chạy trang web dựa trên dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Dưới đây là một số ví dụ về việc lập trình PHP và MySQL có thể được sử dụng cùng lúc:

  • Biểu ngữ quảng cáo kỹ thuật số. Các tập lệnh PHP có thể được sử dụng để truy xuất biểu ngữ kỹ thuật số từ cơ sở dữ liệu, sau đó chọn biểu ngữ ngẫu nhiên từ bản ghi bảng của nó và gửi lại cho tập lệnh gọi. Tập lệnh PHP cũng có thể duy trì số lượt xem và nhấp vào biểu ngữ từ trang web.
  • Diễn đàn Internet hoặc bảng kỹ thuật số sử dụng PHP và MySQL để lưu trữ và truy xuất thư của người dùng.
  • Thiết kế trang web. Thiết kế của toàn bộ trang web có thể được thay đổi bằng cách sử dụng một vài tập lệnh PHP, thay vì thay đổi và tải lên từng trang web. Tập lệnh PHP có thể truy cập cơ sở dữ liệu MySQL để lấy tất cả thông tin về trang web

Làm thế nào để thiết lập cơ sở dữ liệu MySQL?

Lam-the-nao-de-thiet-lap-MySQL

Làm thế nào để thiết lập cơ sở dữ liệu MySQL

Quy trình thiết lập cơ sở dữ liệu MySQL thay đổi tùy theo máy chủ. Mỗi cơ sở dữ liệu sẽ yêu cầu tên người dùng và mật khẩu, để truy cập cơ sở dữ liệu. Quản trị cơ sở dữ liệu có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các tập lệnh PHP hoặc sử dụng một chương trình như PHPMyAdmin.

Tiếp theo là bước tạo các bảng cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin trang web. Tạo bảng cơ sở dữ liệu có thểcách đơn giản như PHPMyAdmin. Ngoài ra, người ta có thể tạo và cấu hình toàn bộ cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng tập lệnh PHP như sau: CREATE TABLE tablename {Fields}. 

Các trường được mã hóa thành fieldname type(length) extra_info. Ví dụ: “first varchar(15) NOT NULL

Lệnh sau được sử dụng trong tập lệnh PHP để kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL:  “mysql_connect(localhost,$username,$password);

Trong đó:

  • Localhost là địa chỉ máy chủ mà trang web đang chạy,
  • $username là tên người dùng để truy cập cơ sở dữ liệu
  • $password là mật khẩu để truy cập cơ sở dữ liệu

Thực hiện các lệnh PHP

Sau khi định cấu hình và kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL, bạn có thể bắt đầu thực thi các lệnh PHP trên máy chủ.

Sau đây là 2 phương thức thực thi lệnh PHP:

  •  Phương pháp thứ nhất là nhập lệnh trong PHP bằng cú pháp sau: Mysql_query($query). Dạng lệnh này có thể được sử dụng để lặp lại lệnh đơn giản bằng cách thay đổi biến.
  • Phương pháp thứ hai: Bạn cũng có thể xác định lệnh dưới dạng một biến. Kết quả của hoạt động sẽ được gán cho biến.

Nhập và xuất dữ liệu

Chèn dữ liệu bằng PHP giống hệt với các quy trình nhập dữ liệu bằng các trang HTML. Ưu điểm của việc sử dụng PHP là không cần thay đổi tập lệnh cho từng đoạn dữ liệu đầu vào mới. Người dùng cũng có thể nhập dữ liệu của riêng họ trên trang web. Sau đây là một ví dụ về trang HTML với các hộp văn bản có thể được sử dụng để nhập dữ liệu dưới dạng:

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các biến để nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu. Ví dụ:

“$first=$_POST[‘first’];

$last=$_POST[‘last’];

$phone=$_POST[‘phone’];

$mobile=$_POST[‘mobile’];

$fax=$_POST[‘fax’];

$email=$_POST[’email’];

$web=$_POST[‘web’];

$query = “INSERT INTO contacts VALUES (”,’$first’,’$last’,’$phone’,’$mobile’,’$fax’,’$email’,’$web’)”;

mysql_query($query);”

Tập lệnh này được lưu trong tệp insert.php, có thể được gọi từ biểu mẫu HTML. Sử dụng phương pháp này, dữ liệu được nhập trong biểu mẫu trang web được lưu trữ trong các biến được xác định, sau đó được chuyển đến PHP.

Để hiển thị (hoặc đầu ra) dữ liệu đã nhập bằng PHP, bạn có thể sử dụng lệnh MySQL sau với kết quả được gán cho biến.

“$query=”SELECT * FROM contacts”;

$result=mysql_query($query);”

PHP cung cấp 2 phương thức gửi, GET và POST để nhận dữ liệu được gửi theo biểu mẫu vào tập lệnh PHP của bạn. Phương thức GET hiển thị các biến và dữ liệu trong địa chỉ trang, trong khi chúng vô hình trong phương thức POST. Ví dụ: một tập lệnh có thể được tạo sẽ hiển thị các trang web khác nhau tùy thuộc vào liên kết được nhấp.

Kết luận

Cho dù bạn đang phát triển các công cụ phát triển tuyệt vời như thế nào, nếu ứng dụng không được phát triển chính xác, kết quả cuối cùng có thể không đáng giá. Lập trình web PHP và MySQL được xây dựng để bất kỳ ai có lượng kiến ​​thức lập trình tối thiểu đều có thể kết hợp một ứng dụng web dựa trên trình duyệt. Đây có thể là một lựa chọn tốt cho bạn!

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *